Ekonomiförvaltningstjänsten

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten Talpa producerar ekonomiförvaltningstjänster för ämbetsverk och affärsverk samt för tre av stadens aktiebolag samt stöder stadens ledning i planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin.

Flygbild över Helsingfors.

På denna sida

Fakturor från staden och betalningar till staden

På den här sidan hittar du information om stadens fakturor och om beställning av e-faktura.

Har du frågor om fakturor?