Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://taloushallintopalvelu.hel.fi/.

Saavutettavuusseloste on laadittu 19.04.2023.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Havaitut puutteet

  • Sivuston navigaatiovalikko peittää sivun sisältöä responsiivisessa tilassa (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus AA).
  • Tekstialueiden sulje-painike siirtää mobiiliruudunlukijalla kohdistuksen sivun alkuun (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.3 Kohdistusjärjestys).
  • Sivuston haun avausilmoitus ei toimi aina (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo).

Puutteiden korjaus

Sivustoalustan teknisistä ominaisuuksista johtuvat puutteet on annettu tiedoksi alustan kehittäjätaholle, ja ne korjataan mahdollisimman pian.

Saavutettavuuden arviointi

Olemme arvioineet sivuston saavutettavuuden itse. Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa. Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Saavuttamatta jäävää tietoa voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä: talpa.viestinta@hel.fi.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit ilmoittaa siitä sähköpostilla (helsinki.palaute@hel.fi) tai Helsingin kaupungin palautelomakkeella.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Verkkosivusto on julkaistu 20.04.2023.