Presentation av Talpa

Talpa producerar ekonomiförvaltningstjänster som bokföring, inköpsfakturor, fakturering, betalningsrörelse och löneberäkning för Helsingfors stad.

Talpa, Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten producerar ekonomiförvaltningstjänster som bokföring, inköpsfakturor, fakturering, betalningsrörelse och löneberäkning för Helsingfors stad. Läs mera:

Fakturor från staden och betalningar till staden

Avgifter av social- och hälsovårdstjänster

Fakturor till staden

Stadens ekonomi

Stadens organisation

Att arbeta på Talpa

En arbetsplats på Talpa innebär en intressant och stabil utsiktsplats över stadens ekonomi och system, stöd av en kompetent organisation och fördelarna med en stor arbetsgivare. Vi använder oss av moderna arbetsverktyg. Ekonomiförvaltningstjänstens trivsamma lokaler finns i Sörnäs, med goda trafikförbindelser.

Alla lediga arbetsplatser vid Talpa och i Helsingfors stad kan sökas på adressen: https://www.hel.fi/sv/lediga-jobb

Talpas kontaktuppgifter

De personliga e-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi.

Verkställande direktör 
Anniina Kitula
tfn 09 310 25100

Direktör, kundservice och kommunikation
Tiia Mäkiranta
tfn 040 5927 048

Direktör, lönetjänster 
Terhi Karppinen
tfn 09 76971

Avdelningschef för ekonomiförvaltning 
Pasi Rauhaniemi (paivi.i.turpeinen(at)hel.fi)
tfn 09 310 25220

Direktör, utvecklings- och digitaliseringstjänster
Petri Böhm
tfn 040 162 7969

Direktör, HR
Salla Vahermo
tfn 040 655 1620

Kommunikationschef 
Kati Toikka
tfn 09 310 76993, 040 336 1111