Beslutsfattande

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten producerar ekonomi- och löneförvaltningstjänster för Helsingfors stadskoncern.

Direktionen

Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten ansvarar för affärsverkets förvaltning och verksamhet samt organisering av intern tillsyn.

Stadsstyrelsen väljer direktionens medlemmar och ersättare samt ordförande för en mandatperiod på två.

Direktionen har fem medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

Senaste dokument, möteskalender och medlemslista