Päätöksenteko

Taloushallintopalveluliikelaitoksella on kaupunginhallituksen nimeämä johtokunta, joka vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on esimerkiksi

  • päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä
  • asettaa liikelaitokselle tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista
  • hyväksyä liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman
  • päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista
  • päättää palvelujen hinnoitteluperusteista

Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat kahden vuoden toimikaudeksi.

Johtokunnassa on viisi jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Talpan johtokunta

Kaupungin hallinto- ja toimintasäännöt

Löydät Helsingin kaupungin hallintosäännön sekä toimialojen toimintasäännöt kootusti yhdestä paikasta.