Tietoa Talpasta

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) tuottaa kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille sekä osalle kaupungin osakeyhtiöistä taloushallinnon palveluja.

Talpa laskuttaa Helsingin kaupungin toimialojen puolesta esimerkiksi päivähoidon ja terveyspalvelujen palvelumaksut. Se hoitaa myös kaupungin työntekijöiden palkanmaksun ja käsittelee suuren osan kaupungille maksettaviksi tulevista ostolaskuista. Lisäksi Talpa tukee kaupungin eri yksiköitä toiminnan ja talouden seurannassa. Tehtäviämme ovat mm.

 • toimialojen ja liikelaitosten kirjanpito
 • kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätöstietojen keruu
 • tilinpäätöksen valmistelu
 • toimialojen maksuliikenne
 • Helsingin kaupungin henkilöstön matka- ja kuluhallinta
 • yleisökassapalvelut Kallion virastotalossa

Lue lisää palveluistamme kaupungille

Taloushallintopalvelu jakaantuu viiteen osastoon

 • Palkkapalvelut
 • Talouspalvelut
 • Henkilöstö- ja hallintopalvelut
 • Asiakkuudet
 • ICT- ja tietohallinto

Talpan yhteystietoja

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Toimitusjohtaja
Anniina Kitula
puh. 09 310 25100

Asiakkuusjohtaja
Tiia Mäkiranta
puh. 040 5927 048

Palvelujohtaja, Palkkapalvelut
Terhi Karppinen
puh. 09 310 76971

Palvelujohtaja, Talouspalvelut
Pasi Rauhaniemi
puh. 09 310 25250

Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelujohtaja
Petri Böhm
puh. 040 162 7969

Henkilöstö- ja hallintopalvelujohtaja
Salla Vahermo
Puh. 040 655 1620

Viestintäpäällikkö
Kati Toikka
puh. 09 310 76993

Tutustu myös näihin