Löner, arvoden och stöd för närståendevård

Löneberäkningen för personalen av Helsingfors stad hanteras av Talpa, som ansvarar också för arvoden som betalas till förtroendevalda och andra arvodesberättigade. Därtill hanterar Talpa betalningen av stödet för närståendevård för social- och hälsovårdsverket och  betalningen av pensioner enligt stadens gamla pensionssystem.

Kontaktinformation (på finska), vänligen se Palkat, palkkiot ja omaishoidon tuki