Fakturor skickade av Talpa

Talpa sköter om stadens försäljningsfakturering, vilket innebär att den sköter om att faktureringen av dess kundämbetsverks fordringar sker på rätt sätt och i rätt tid samt betalningsövervakningen och att indrivningen är effektiv.

Under ett år skickas från Talpas fakturering sammanlagt ungefär 1,5 miljoner fakturor. Majoriteten av fakturorna är serviceavgifter för social- och hälsovårdstjänster. Fakturor från staden och betalningar till staden

Faktureringen ansvarar även för eventuella utredningar som anknyter till skuldsaneringar samt beviljande av frikort med anknytning till social- och hälsovårdens avgiftstak.

Avgitstak – vanliga frågor

Avgifter av social- och hälsovårdstjänster


Faktureringen tjänstgör

Faktureringens kundtjänstnummer 09 310 25300 svarar vardagar kl. 9.00‒15.00.