Kaupungin talouden tukena

Talpa laskuttaa toimialojen puolesta esimerkiksi päivähoidon ja terveyspalvelujen palvelumaksut.  Se hoitaa myös kaupungin työntekijöiden palkanmaksun ja käsittelee suuren osan kaupungille maksettaviksi tulevista ostolaskuista.

Lisäksi Talpa tukee kaupungin eri yksiköitä toiminnan ja talouden seurannassa, eli sen tehtäviä ovat

  • toimialojen ja liikelaitosten kirjanpito
  • kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätöstietojen keruu
  • tilinpäätöksen valmistelu
  • toimialojen maksuliikenne
  • Helsingin kaupungin henkilöstön matka- ja kuluhallinta
  • yleisökassapalvelut Kallion virastotalossa

Talpan asiakkaita ovat Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset, tytäryhtiöt sekä kaupungin henkilöstö ja kaupungin palveluja käyttävät kuntalaiset.

Talpa on toiminut kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 2009 lähtien. Talpa on auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen.