Kesätöissä Talpassa

“Pääsen tekemään työtehtäviä, jotka ovat suoraan kytköksissä opintoihini”

Aleksandra Mikhailova, Talpan kesätyöntekijä vuonna 2023

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos tarjoaa tänäkin kesänä monia työmahdollisuuksia talous- ja palkkahallinnossa. Yksi Talpan kesätyöntekijöistä on Aleksandra Mikhailova, 3. vuoden kauppatieteiden opiskelija Jyväskylästä. Mikhailova työskentelee kesän ajan toimistosihteerinä Asiakkuudet-osastolla, jossa hoidetaan muun muassa Talpan keskitettyä asiakaspalvelua sekä asiakasviestintää. Mikhailovan kanssa samassa tiimissä aloitti yhteensä seitsemän kesätyöntekijää.

“Ensimmäiset kaksi viikkoa olimme toimistolla kaikki. Silloin pääsi hyvin tutustumaan toisiin”, Mikhailova muistelee kesäkuun alkua.

Talpa on ensimmäinen suurempi työpaikka, jossa Mikhailova työskentelee. Työpaikan koko näkyy jo Talpan organisaatiossa, mikä puolestaan heijastuu toimintaan ja työtehtäviin: Talpassa on viisi osastoa, jotka jakaantuvat vielä pienempiin tiimeihin esimerkiksi palvelun tai asiakasryhmän mukaan.

“Näin on mielestäni hyvin varmistettu se, että töitä tekevät juuri kyseisen aihealueen asiantuntijat”, toteaa Mikhailova.

Kursseilla opitut asiat käytäntöön

Ennen Talpaan tuloa Mikhailova on tehnyt opintojen ohessa töitä asiakaspalvelun parissa. Pienessä yrityksessä työnkuvaan sisältyi myös palkanlaskentaa, mikä innosti hänet hakemaan Talpaan kesätöihin.

Kesän aikana Mikhailova käsitellyt palkkapalvelujen asiakaspalveluun sähköpostitse tai sähköisen asiointipalvelun kautta tulleita yhteydenottoja. Kaupunki työllistää tuhansia kesätyöntekijöitä, jotka lähettävät verokorttinsa Talpaan. Viime aikoina Mikhailovan työlistalla onkin ollut paljon tähän liittyviä tehtäviä, kuten veroprosenttien kirjaamista Sarastia-järjestelmään.

Mikhailova kertoo, että yliopiston taulukkolaskennan ja SPSS-ohjelman kursseista on ollut apua Sarastia-järjestelmän toimintalogiikan hahmottamisessa.

“Parasta on se, että pääsen tekemään työtehtäviä, jotka ovat suoraan kytköksissä opintoihini”, Mikhailova kertoo.

Etätyöskentelyä kotipaikkakunnalla

Talpassa toimistosihteerin työ on varsin itsenäistä ja edellyttää itseohjautuvuutta. Opintojen kautta Mikhailova on oppinut aikatauluttamaan työskentelyään ja nauttimaan työn tuomasta vapaudesta. Työn itsenäinen luonne ei siis ollut lainkaan huono asia, vaikka aluksi yllättikin.

“Se, miten laajasti on päässyt tekemään ja vaikuttamaan omaan työhön, on yllättänyt. Ihan positiivisella tavalla kuitenkin”, Mikhailova sanoo hymyillen.

Kiitosta Talpa saa työnteon joustavuudesta. Töitä on voinut tehdä etänä, joten Mikhailova on viettänyt kesää myös kotipaikkakunnallaan Jyväskylässä. Kotikonttorilla ei ole kuitenkaan tarvinnut olla yksin, sillä etä- ja hybridityöskentely ovat vakiintuneet Talpassa läpi osastojen.

“Aina voi soittaa tai laittaa viestiä Teamsin kautta, jos tarvitsee apua. Varsinkin vaikeampia yhteydenottoja on ollut kiva päästä ratkomaan yhdessä työkavereiden kanssa”, Mikhailova kertoo.

Kohti henkilöstöhallinnon asiantuntijuutta

Mikhailova uskoo, että saa kesätyöstä Talpassa arvokasta työkokemusta. Tarkkaan hän ei osaa sanoa, mitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä, mutta palkkaus ja palkanmaksu liittyvät ainakin tämän hetken urahaaveisiin.

“Tällä hetkellä minua kiinnostaisi henkilöstöhallinnon tehtävät ja palkkaus on yksi iso osa sitä. Palkka-asiat menevät usein henkilöstöhallinnon työntekijöiden kautta, koska he ovat palkanlaskijoita lähempänä työntekijöitä. Siksi on tärkeää ymmärtää ja tietää palkka-asioista”, Mikhailova kertoo.

Kun kesätyö Talpassa päättyy, Mikhailovaa odottaa kolmannen vuoden kauppatieteiden ja johtamisen opinnot Jyväskylässä. Syksyllä edessä on kandidaatintutkielman kirjoittaminen sekä Henkilöstön taloustieteet -kurssi, jonka teemoihin Mikhailova on jo saanut kosketuspintaa Helsingin kaupungilla – Suomen suurimmalla työnantajalla.